Head office
Nagpur
Near Bhole Petrol Pump, Dharampeth Nagpur.
Tel: +91-712-2550701,2528925,2558822,2563652,2521402
 
Branch offices
PUNE
Jai Durga Travels,
Near sancheti Hospital,
Shivaji Nagar
Pune
Tel: +91-20-25511608,25532700
PUNE (BRIGHT TRAVELS)
Sadhuwaswani Chowk,
Bright Petrol Pump
Pune.
Tel: +91-20-26114222, 26133916
AURANGABAD
Sanjay Travels
CIDCO Bus Stand
Aurangabad.
Tel: +91-240-2470056, 2042506
AMRAVATI
Sanjay Travels
Near Circuit House
Chaprasipura
Amravati.
Tel: +91-721-3207772
KARANJA
Sanjay Travels
Jhasi Rani Squre Lad
Karanja.
Mobile No: +91-9823632497
ANJANGAON
Rajhans Travels
Old.Bus Stand
Anjangaon .
Tel: +91-7224-242908